Chuyên mục: Âm dương, ngũ hành

Kiến thức về âm dương ngũ hành

Thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái

Đồ hình thái cực

Người ta thường nói: Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh 64 quẻ. Đấy là nguồn gốc của vạn vật. Như vậy vô cực, thái cực,… là gì. Vô cực và thái cực Triết gia đời Tống Chu Đôn […]

Học thuyết âm dương

Học thuyết âm dương

Sự hình thành của học thuyết âm dương Học thuyết âm dương được hình thành từ rất lâu đời, cũng không rõ từ khi nào. Có nhiều nguồn tài liệu khác nhau về học thuyết âm dương nói về sự hình thành của học thuyết. Có tài liệu cho rằng học thuyết âm dương xuất […]

Tương tác âm dương trong đồ hình thái cực

Tương tác âm dương trong đồ hình thái cực

Sự tương tác âm dương Thái cực đồ đúng Âm Dương tuy tương phản, trái ngược nhau nhưng không tương khắc như nước với lửa, không diệt nhau mà tương giao, thúc nhau – xô đẩy nhau, lấn át nhau như ánh sáng và bóng tối, như nóng và lạnh. Hệ từ hạ, Chương 5 […]

Học thuyết âm dương P2

Học thuyết âm dương

Nhất âm nhất dương chi vi đạo Dịch hệ từ thượng có câu: “Nhất âm nhất dương chi vị đạo”, “một âm một dương gọi là Đạo” hai khí Âm và Dương tác động lẫn nhau là động lực thúc đẩy sự hình thành và chuyển hóa của sự vật. Cũng giống như Duy vật […]

Học thuyết âm dương P1

Học thuyết âm dương

Giới thiệu học thuyết âm dương Học thuyết Âm Dương không biết có từ thời nào, có sách cho là xuất hiện vào thời nhà Hạ xa xưa (Khởi nguồn của học thuyết Âm Dương, Tr.38, cuốn Dự đoán theo tứ trụ của Thiệu Vĩ Hoa). Còn theo sách Quốc Ngữ (sách Trung Quốc) thì […]