Chuyên mục: Hướng nhà hợp tuổi

Để chọn được hướng nhà hợp tuổi tất nhiên còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa để lựa chọn. Trong chuyên mục này, tôi sẽ đề cập đến một khía cạnh nhỏ đó là chọn hướng nhà theo tuổi dựa theo Bát Trạch Minh Kính, chia ra làm 8 cung mệnh qua đó lựa chọn các hướng tốt: Sinh khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị và tránh các hướng xấu: Tuyệt Mạng, Ngũ Quỷ, Họa Hại, Lục Sát.

Hướng tốt cho người cung Khôn

Hướng tốt cho người cung khôn

Những người thuộc cung Khôn Nam sinh năm: 1941, 1944, 1950, 1953, 1959, 1962, 1968, 1971, 1995, 1998, 2004, 2007, 2013, 2016, 2022, 2025 Nữ sinh năm: 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023 Người cung Khôn nên chọn nhà hướng nào? Người cung Khôn thuộc Tây tứ mệnh, ý nghĩa với […]

Hướng tốt cho người cung Khảm

Hướng tốt cho người cung Khảm

Những người thuộc cung Khảm Nam sinh năm: 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017, 2026 Nữ sinh năm: 1941, 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022 Người cung Khảm nên chọn nhà hướng nào? Người cung Khảm thuộc Đông tứ mệnh, ý nghĩa với từng hướng như sau: Hướng Bắc: […]

Hướng tốt cho người cung Tốn

Hướng tốt cho người cung Tốn

Những người thuộc cung Tốn Nam sinh năm: 1942, 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023 Nữ sinh năm: 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025 Người cung Tốn nên chọn nhà hướng nào? Người cung Tốn thuộc Đông tứ mệnh, ý nghĩa với từng hướng như sau: Hướng Bắc: […]

Hướng tốt cho người cung Chấn

Hướng tốt cho người cung Chấn

Những người thuộc cung Chấn Nam sinh năm: 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015, 2024 Nữ sinh năm: 1943, 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015, 2024 Người cung Chấn nên chọn nhà hướng nào? Người cung Chấn thuộc Đông tứ mệnh, ý nghĩa với từng hướng như sau: Hướng Bắc: […]

Hướng tốt cho người cung Cấn

Hướng tốt cho người cung Cấn

Những người thuộc cung Cấn Nam sinh năm: 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019, 2028 Nữ sinh năm: 1945, 1948, 1954, 1957, 1963, 1966, 1972, 1975, 1981, 1984, 1990, 1993, 1999, 2002, 2008, 2011, 2017, 2020, 2026, 2029 Người cung Cấn nên chọn nhà hướng nào? Người cung Cấn thuộc Tây tứ […]

Hướng tốt cho người cung Ly

Hướng tốt cho người cung Ly

Những người thuộc cung Ly Nam sinh năm: 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018, 2027 Nữ sinh năm: 1940, 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021 Người cung Ly nên chọn nhà hướng nào? Người cung Ly thuộc Đông tứ mệnh, ý nghĩa với từng hướng như sau: Hướng Bắc: […]

Hướng tốt cho người cung Đoài

Hướng tốt cho người cung Đoài

Những người thuộc cung Đoài Nam sinh năm: 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020, 2029 Nữ sinh năm: 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019, 2028 Người cung Đoài nên chọn nhà hướng nào? Người cung Đoài thuộc Tây tứ mệnh, ý nghĩa với từng hướng như sau: Hướng Bắc: […]

Hướng tốt cho người cung Càn (Kiền)

Hướng tốt cho người cung Càn (Kiền)

Những người thuộc cung Càn Nam sinh năm: 1940, 1949, 1958, 1967, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021 Nữ sinh năm: 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018, 2027 Người cung Càn nên chọn nhà hướng nào? Người cung Càn thuộc Tây tứ mệnh, ý nghĩa với từng hướng như sau: Hướng Bắc: Lục […]