Chuyên mục: Căn duyên tiền định

Căn duyên tiền định bản gốc được chép lại bởi Lộc Phong Thủy. Đây là cuốn sách xem tuổi vợ chồng của người xưa khá ứng nghiệm. Quý vị có thể đọc kỹ và suy ngẫm những cặp vợ chồng đã thành đôi để kiểm tra độ chính xác cũng như chiêm nghiệm về thuật xem tuổi vợ chồng tốt hay không tốt của người xưa. Chúc quý vị luôn hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

Căn duyên tiền định tuổi Quý Hợi

Căn duyên tiền định tuổi Quý Hợi

Tuổi Quý Hợi đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Quí Hợi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Quí Hợi. Chồng tuổi Quí Hợi vợ tuổi Nhâm Thân Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) […]

Căn duyên tiền định tuổi Nhâm Tuất

Căn duyên tiền định tuổi Nhâm Tuất

Trai tuổi Nhâm Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Tuất. Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Giáp Tý Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Chồng tuổi Nhâm Tuất vợ tuổi Ất […]

Căn duyên tiền định tuổi Tân Dậu

Căn duyên tiền định tuổi Tân Dậu

Tuổi Tân Dậu đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Tân Dậu đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Tân Dậu. Chồng tuổi Tân Dậu vợ tuổi Ất Sửu Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) […]

Căn duyên tiền định tuổi Canh Thân

Căn duyên tiền định tuổi Canh Thân

Tuổi Canh Thân đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Canh Thân đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Canh Thân. Chồng tuổi Canh Thân vợ tuổi Chồng vợ đồng một tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) Chồng tuổi Canh […]

Căn duyên tiền định tuổi Kỷ Mùi

Căn duyên tiền định tuổi Kỷ Mùi

Tuổi Kỷ Mùi đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Kỷ Mùi đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Kỷ Mùi. Chồng tuổi Kỷ Mùi vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) […]

Căn duyên tiền định tuổi Mậu Ngọ

Căn duyên tiền định tuổi Mậu Ngọ

Tuổi Mậu Ngọ đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Mậu Ngọ đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Mậu Ngọ. Chồng tuổi Mậu Ngọ vợ tuổi Tân Dậu Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) […]

Căn duyên tiền định tuổi Đinh Tị

Căn duyên tiền định tuổi Đinh Tị

Tuổi Đinh Tị đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Đinh Tị đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Đinh Tị. Chồng tuổi Đinh Tị vợ tuổi Mậu Ngọ (Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi) ở đời với nhau phạm Biệt Ly. […]

Căn duyên tiền định tuổi Bính Thìn

Căn duyên tiền định tuổi Bính Thìn

Tuổi Bính Thìn đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Bính Thìn đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Bính Thìn. Chồng tuổi Bính Thìn vợ tuổi Kỷ Mùi Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng) […]

Căn duyên tiền định tuổi Ất Mão

Căn duyên tiền định tuổi Ất Mão

Tuổi Ất Mão đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Ất Mão đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Ất Mão. Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Canh Thân Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly) […]

Căn duyên tiền định tuổi Giáp Dần

Căn duyên tiền định tuổi Giáp Dần

Tuổi Giáp Dần đại kỵ hiệp hôn Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Dần. Trai tuổi Giáp Dần đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây. Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ […]